Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění TDS - investiční akce Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2019 14:23:50
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.