Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Osazení posilovacích strojů na p.p.č. 673/1, k.ú. Děčín a p.p.č. 600, k.ú. Podmokly
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.08.2019 15:49:34
Předmět Dodatečná informace

Z důvodu opravy administrativní chyby, byl do sekce Veřejné dokumenty vložen opravený návrh smlouvy o dílo.