Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění TDS - investiční akce Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.08.2019 10:59:59
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

DOTAZ:
Jaká je předpokládaná doba realizace předmětné stavby „Multifunkční sportoviště u objektu zimního stadionu“?

ODPOVĚĎ:
Doba realizace je 160 dnů od předání staveniště.
K předání staveniště dojde až po potvrzení získání dotace.