Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce ulice Bezručova - úsek č. X.5
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.08.2019 13:42:18
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.