Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka PE pytlů na odpad pro SMS
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.09.2019 09:45:06
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.