Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Výměna oken v ZŠ
Odesílatel Alena Čuříková
Organizace odesílatele Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace [IČO: 72744529]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2019 13:57:18
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dostačující je montáž PU pěnou.

Původní zpráva

Datum 27.09.2019 09:59:09
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Požaduje zadavatel provést utěsnění montážních spár pomocí paropropustných a parotěsných izolačních fólií/pásek podle normy ČSN 730540-2 (tzv. parozábrana) nebo je dostačující montáž s PU pěnou?