Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zateplení dvorního traktu objektu Příbramská1911/32, Děčín IV
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.10.2019 10:52:40
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.