Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 2/studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.11.2019 07:31:01
Předmět Výzva

Zadavatel opakované vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem - STUDIE VYUŽITELNOSTI ÚZEMÍ ROZVOJOVÉ ZÓNY DĚČÍN
– VÝCHODNÍ NÁDRAŽÍ