Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení 2/studie využitelnosti území rozvojové zóny Děčín – východní nádraží
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.11.2019 13:04:03
Předmět Oprava administrativní chyby

Zadavatel tímto opravuje chybu v psaní v krycím listě podmínek realizace.
Správný termín pro podání nabídek je stanoven do !!!! 9.1.2020 !!! tak, jak je dáno na profilu zadavatele i dále v dokumentu podmínek realizace.