Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Výměna střešního pláště zimního stadionu Děčín
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.01.2020 12:11:28
Předmět DI 7 + INFORMACE

Vzhledem k povinné elektronizaci je i bankovní záruka nebo pojištění záruky uvedené v bodě 8.2 zadávací dokumentace předkládáno elektronicky s elektronickým podpisem. Součástí nabídky musí být i doklad o případném složení jistoty.
Zadavatel doporučuje, aby součástí nabídky byla Příloha č. 3, která bude sloužit jako podklad pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek.