Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Tylova – udržovací práce objektu a oprava zpevněných ploch
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.06.2020 12:39:57
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.