Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování PD – Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.06.2020 11:45:25
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.