Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zpracování PD – Dům pro krizové bydlení ul. Benešovská
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2020 16:48:18
Předmět INFORMACE

Zadavatel si vyhrazuje možnost nehodnotit nabídku účastníka, kterému statutární město Děčín, jako objednatel, uložilo v uplynulých 3 letech sankci při plnění veřejné zakázky.