Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Odesílatel Věra Havlová OE
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2020 07:45:18
Předmět dodatečná informace č. 1

Vyhlašovatel výzvy, na základě žádostí s ohledem na prázdninové období a náročnost zpracování nabídky, prodlužuje termín pro podání nabídek do 20.8.2020 do 9:00 hodin.
Dále zadavatele upřesňuje:
- zadavatel si vyhrazuje právo uzavřít smlouvu pouze k jedné části dle doručených nabídek či neuzavřít smlouvu žádnou;
- využití úvěru je plánováno na financování plánovaných investičních akcí města.