Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Odesílatel Věra Havlová OE
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.07.2020 13:12:48
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- DI_2_uver.pdf (55.83 KB)