Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Odesílatel Věra Havlová OE
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2020 10:31:45
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

D3 - viz příloha


Přílohy
- DI_3_uver.pdf (464.90 KB)