Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Odesílatel Věra Havlová OE
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.08.2020 08:43:22
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace DI 4

viz příloha


Přílohy
- DI_4_uver.pdf (280.90 KB)