Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodavatel úvěru na financování akcí statutárního města Děčín
Odesílatel Věra Havlová OE
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2020 16:20:42
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadávací lhůta počíná běžet datem, kdy končí lhůta pro podání nabídek.

Havlová

Původní zpráva

Datum 12.08.2020 15:10:47
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dle zadávací dokumentace je délka zadávací lhůty 180 dnů. Tato lhůta se počítá se počítá ode dne zahájení 1.7.2020, tj. končí 31.12.2020?