Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění TDS - investiční akce „Stavební úpravy DOZP Boletice“
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.08.2020 11:56:06
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.