Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 2/Květinová výzdoba města
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.09.2020 16:46:32
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.