Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.11.2020 16:58:42
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace DI 11 a 12

Položkový soupis prací je zveřejněn sekci zadávací dokumentace. Součástí nabídky musí být aktuální dokumenty včetně návrhu smluv a položkových soupisu prací.
S touto změnou je prodloužen termín pro podání nabídek do 7.12.2020 do 10:00 hodin.


Přílohy
- DI_11_12_DZR.zip (279.99 KB)