Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.11.2020 19:24:58
Předmět Informace zadavatele

Vážení účastnici řízení, vzhledem k velkému množství žádostí o vysvětlení dokumentace, které vyvolávají úpravy projektové a zadávací dokumentace budou další odpovědi zveřejněny následně po zasedání rady města, která proběhne dne 10.11.2020.

Děkujeme za pochopení
Havlová