Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2020 10:39:06
Předmět !!!UPOZORNĚNÍ ZADAVATELE!!!

Dotaz
Dobrý den,
zakázka je rozdělena na 2 části. Prosím o informaci, zda obě části se odevzdávají v jeden termín a to zatím tedy 7.12.2020 nebo je datum rozdílné pro část 1 a pro část 2?

Odpověď
Dobrý den, termín pro podání nabídky je shodný pro obě části.
!!!Ve smyslu předchozí zprávy prosím, abyste v současné době nezpracovávali nabídky - zejména ocenění výkazů. Dochází tam k dalším změnám.!!!
Vzhledem k velkému množství a potřebných úprav se touto problematikou bude zabývat rada města dne 10.11.2020 a následně bude předán účastníkům výstup z tohoto jednání.¨

Děkuji za pochopení a omlouváme se za komplikace
Havlová