Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Domov pro osoby se zvláštním režimem Křešice
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.11.2020 14:02:26
Předmět Informace pro uchazeče

Zadavatel se tímto omlouvá účastníkům zadávacího řízení. Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto pravděpodobně až v následujícím týdnu.
Vzhledem k časové prodlevě bude přiměřeně prodloužen i termín pro podání nabídek.
Děkujeme za pochopení
Havlová