Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2020 09:34:06
Předmět INFORMACE ZADAVATELE

Zadavatel – statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly, na základě § 127 odst. 2 písm. d) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, usnesením RM č. 20 21A 36 01 dne 26.11.2020 ruší zadávací řízení k veřejné zakázce s názvem "Chodníky a veřejné osvětlení podél silnice I/13 ".

Oznámení o rozhodnutí je vloženo do veřejných dokumentů.


Jitka Jarošová
administrátor veřejné zakázky