Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Opěrná zeď vpravo od schodiště u výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.03.2021 10:39:54
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.