Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Děčín VI, Moskevská 1044/9 - výměna instalací
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.05.2021 07:30:02
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.