Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova historické části Podmokel, etapa B - zpracování PD
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2021 13:24:47
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.