Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rekonstrukce mostu DC-021L v ul. Revírní a oprava havárie opěrné zdi v ul. Žlebská
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2021 09:11:39
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.