Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Obnova protikorozního nátěrového systému Tyršova mostu ev.č. DC-100 (SO 201.1.1 – Nadchodníková část – strana chodník – vtoková strana)
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.08.2021 15:53:34
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.