Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Školní družina Děčín II, Kamenická 1058/48 – zateplení objektu – zpracování PD
Odesílatel Tereza Schmidová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2021 08:45:42
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vyhlašuje veřejnou zakázku a vyzývá Vás k podání nabídek