Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Úprava sítě veřejného osvětlení – Děčín-Horní Oldřichov – III. etapa
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.02.2022 10:12:48
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.