Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zpracování PD – Rozšíření kapacity Aquapark Děčín
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 14.02.2022 16:08:37
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.