Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení MŠ Děčín XXXI, Dlouhá 112 – zateplení objektu a oprava zpevněných ploch
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2022 16:40:44
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.