Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Přechod pro chodce, místo pro přecházení, nové chodníky ul. Litoměřická, Děčín III
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.05.2022 16:42:45
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.