Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 2/Revitalizace objektu restaurace Pastýřská stěna, Žižkova č.p. 236, Děčín a jejího okolí - zpracování PD
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.05.2022 10:50:22
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.