Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava terasy bytového domu Tržní č.p. 1932/26, Děčín IV
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.06.2022 09:58:15
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.