Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 30.06.2022 12:39:39
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 25.07.2022, 13:00 hod.

Původní zpráva

Datum 30.06.2022 12:04:44
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
naše společnost má velký zájem zúčastnit se výběrového řízení na dodavatele stavby „Rekonstrukce lávky přes Jílovský potok DC-016L“. S ohledem na datum vypsání soutěže (29.6.2022) a na termín odevzdání (11.7.2022), který je bezprostředně po týdnu se dvěma státními svátky - kdy mnohé dodavatelské společnosti na celý 27. týden vyhlašují celozávodní dovolenou - se obáváme, že není možné dostatečně zodpovědně nabídku připravit. Rádi bychom podali solidní cenovou nabídku, a proto žádáme zadavatele o zvážení posunutí termínu podání nabídky alespoň o 1 týden. Děkujeme za pochopení.