Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění TDS k realizace stavby s názvem "Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X – Bělá u Děčína"
Odesílatel Kristýna Eichelmannová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2022 13:54:21
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vyhlašuje výběrové řízení na zajištění výkonu TDS k plánované akci s názvem „Oprava opěrné zdi v ul. Včelná, Děčín X – Bělá u Děčína" a žádá dodavatele o podání nabídek.