Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava hlavního vstupu ZŠ Březová
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.07.2022 14:22:11
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.