Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Oprava hlavního vstupu ZŠ Březová
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.07.2022 09:08:45
Předmět Informace zadavatele

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, projektant zpracovává odpověď a bude upraven soupis prací.
Odpověď a upravený soupis prací budou zveřejněny v příštím týdnu ( 30 týden).

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 01.08.2022 do 13:00 hod.