Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 2/PaR 2020 – Víceúčelové hřiště ulice Škroupova
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.07.2022 09:40:52
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.