Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení 3/Obnova zřícené opěrné zdi pod Zámeckou sýpkou v Děčíně
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 11:29:03
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.