Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Výstavba chodníku a VO na p.p.č. 305/1, k.ú. Nebočady
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 13:06:22
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.