Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Propojení pro pěší ul. Májová a ul.Hrdinů, Děčín XXXII
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 13:24:20
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.