Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Oprava mostu DC-032L přes Chrochvický potok, Krásný Studenec
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.08.2022 13:55:09
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.