Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Nakládání s odpady
Odesílatel Ing. Věra Havlová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.08.2022 16:55:17
Předmět vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz příloha


Přílohy
- DI_1.docx (255.65 KB)