Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Správa, údržba a opravy světelného signalizačního zařízení ve vlastnictví statutárního města Děčín pro roky 2023 až 2026
Odesílatel Jitka Jarošová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.09.2023 10:08:52
Předmět Výzva

Statutární město Děčín vypisuje uvedenou zakázku a vyzývá dodavatele k podání nabídek.