Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Statické zajištění výstupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu a navazujícího objektu medvědince
Odesílatel Petra Šivrová
Organizace odesílatele Statutární město Děčín [IČO: 00261238]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.12.2023 07:13:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1

DOTAZ:
Dobrý den,
na základě dnešní prohlídky stavby, kde se probíralo mimo jiné i nové zábradlí, které bylo projektantem specifikováno jako jednoduché hranaté-jeklové, žádám o zaslání detailu/vizualizace na dané oplocení. Ve výkazu výměr (objekt SO 02a, položka 29) se pan projektant odkazuje na "detail oplocení". V přiložené dokumentaci však nikde detail na dané oplocení není a v technické zprávě specifičtěji popsané také ne. Prosím tedy o doplnění pro co nejlepší cenotvorbu.


ODPOVĚĎ:
V příloze naleznete specifikaci a detail nového zábradlí.


Přílohy
- 11 Vykres detaily.pdf (276.66 KB)