Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Termín realizace
Jednotka: den
Popis:
(nepovinné)
z toho
30 % Termín realizace celé akce ve dnech ode dne předání staveniště max. 200 dnů

70 % časový úsek, kterým bude znepřístupněn vnitřní prostor zimního stadionu (max. 150 dnů ode dne předání staveniště)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: vzestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 25 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět